Bogowie”

Tryp­tyk . Akryle 120 x 180
In­te­gra­cja pier­wiastka mę­skiego i żeń­skiego. Wza­jemne prze­ni­ka­nie.
Bóg wcho­dzący w Bo­gi­nię . Ona się wije w swo­jej żeń­skiej na­tu­rze a on bez rąk z za­mknię­tymi oczyma , ze świata bez zmy­słów wkra­cza w jej ciem­ność ob­le­wa­jąc ją z góry świa­tłem. Ona ciem­no­ścią swoją na­kłada na niego formę.… 

0 comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *